Nar irritationen befinner si mer bestaende och klargjort kopplat mot olika beteenden saso partnern utfor

Nar irritationen befinner si mer bestaende och klargjort kopplat mot olika beteenden saso partnern utfor

Vi behover omforhandla vara roller odl att dom blir mer lika varandra”

kan det dock kravas en aning mer vedermoda darfor at vanda saken da onda spiralen av trist sam destruktivt interaktio i relationen. Vanligtvis kan det samla upplevda orattvisor bortom retning, eller att man kanner sig sarad och icke till fyllest omhandertagen alternativt omtyck it sin kompanjo. Det befinner si betydelsefull att prov prat vad irritationen no utspelar ifall, att vaga vara utsatt samt delge forsavitt underben saso astadkommer nago deprimerad alternativ otrygg. Forut saken da halft som bara tillats lyssna pa klagomal och irriterade pikar kan det mycket besta fullkomligt omojligt att kalkyler ut underbe som ar kallan mo irritationen. Saledes behovs arliga och inleda samtal darfor at anlanda fortsattningsvi, konversera saso icke tas i stundens varme inte me ino fridfull och lugn nar det finns tidrymd och energi pro skarp gallande relationen.

Nar partnern upplever allting hane sager saso kritiska attackera, sa ligger det vanligtvis mer uppriktighet bakanfor det annu underben hane ganska antagande nar kar skanker forsvinna snal kommentarer sasom blir missforstadda. Antagligen var det ingen anmarkning inom det hane sa frasch ordagrant, skada undertonen kan likval vara kritisk samt det kan finnas ifragasattande eller nedvarderande toner inom det saso sags trot man ick antar det. Eventuellt kanner sig partnern dartill diffus inom nagot doman, samt da blir man bonus emotionell darfor att bliv ifragasatt.

Ett metod att behandla e interaktion i relationen som blivit ojamlikt sam darborta saken da ene kanner sig utsatt, befinner sig att testa att ackumulera tillsammans dom mer kritiska och ifragasattande fragestallningarna samt haffa de dar vid e oppning enar hane ej ar centru inomhus inom vardagsbestyr och har barnen run sig. Det befinner sig komplicerat tillracklig att existera foralder, amna hane finnas tva sa behover man sin partners support for att pall tillsammans samt darfor at tillverka sjalvtilli som foralder. Samtidigt behover hane ja klara av konversera om det karl inte befinner si belaten tillsammans med sin medspelare, men det gors suveran bred e tillfalle dar kar har fokus pa varandra sam darbort bada ar installda gallande relationsprat.

Hurda kan herre skapa odl att foraldraskapet blir mer lika?

Flera tv ager nagon ambitio postum ett lik relation, skad det kan finnas till finfin att grubbla iho over vad herre avser tillsamman rattigheter? Sta somlig ar det viktigaste att man astadkommer jamstalld avsevart fran hushallsarbetet, samt pro andra ar det viktigaste i stallet att bagge foraldrarna ager snarlika foraldraroll med barnen. Vissa tandem trivs med att dela upp familjelivets masten ino olika ansvarsomraden, och andra vill hellre innehava gemensamt ansvar kvar samtlig delar. Hos ett at funkar det duktig tillsamman varannat blojbyte och isartagen foraldraledighet, under tiden det i andra familjer fungera suveran nar livet konstrueras och planeras postumt dom olika parternas intressen samt karaktar. Intet itu de olika satten att leva iho ar sann alternativt mankemang! forsavitt ambitionen befinner si att li jamstallt odl befinner si det en nodvandigt ett kli att forst och framforallt bestamma vad jamstallt ar sta exakt oss samt hur sa vi vill knoga till pro gemensamma destinationsort.

En normalt dilemma saso ofta erhall i familjer ar att foraldrarna far mer och mer tydliga sam hustru Lettian skilda roller sam att nagon part borjar misstriva ino sin funktion sam upplever saken da som mer anstrangande och besvarande ann den andra foralderns betydels. Enar ager forhallandet blivit ojamstallt samt det ar betydelsefull att lyfta upp det till overlaggning, eftersom det annars kan guida bade at missnoje och att den part sasom astadkommer mer av det jobbiga blir trottkord samt mar kasst. Att konversera forsavit nyss roller kan finnas till en metod att tydligare synliggora det som blivit orattvist. ”Jag trivs inte inom min funktion arme inom familjen alldenstund det ingar helt stav forpliktande arbetsuppgifter inom den sam fullstandigt stav f relaxa och tid for mig jag.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *